Aktualności

01-03-2017

Protest członków spółdzielni mieszkaniowych przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, przedstawia pismo otrzymane z Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczące ogólnopolskiego protestu członków spółdzielni mieszkaniowych przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze autorstwa KUKIZ’15 (Druk Sejmowy nr 1268).

» czytaj więcej «

30-01-2017

Plan remontów na rok 2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w dniu 26 stycznia 2017r., podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2017. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

17-01-2017

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” zawiadamia, że skierowała pisma do Urzędu Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o możliwości naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego podczas budowy masztu telefonii komórkowej na budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A. Ponadto Spółdzielnia złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Spółdzielni za stronę, w postępowaniu administracyjnym oraz o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej budowy przedmiotowego masztu.  

» czytaj więcej «

06-07-2016

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę i ścieki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka informuje, iż rozpoczyna się kolejna edycja dofinansowań do rachunków za zimną wodę i ścieki, organizowana przez fundację „Dziecko w Centrum”, w ramach Funduszu Wodociągowego AQUANET. W załączeniu plakat informujący.

» czytaj więcej «

20-05-2016

Walne Zgromadzenie 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu, zaprasza na Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016r. o godz. 18.00 w auli Wydziału Nauk Geograficznych
ul. Dzięgielowa 27 (Morasko)

» czytaj więcej «

06-05-2016

Plany budowy wieżowca - ul. Murawa

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy o sukcesie odniesionym w sprawie dotyczącej wieżowca przy ul. Murawa (na tyłach "Piotra i Pawła"). 

» czytaj więcej «

08-03-2016

List polustracyjny.

W załaczniku znajdą Państwo skan listu polustracyjnego. List polustracyjny.pdf

» czytaj więcej «

10-02-2016

Plan remontów na rok 2016 r.

W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów na rok 2016.

» czytaj więcej «

27-11-2015

Zmiana adresu siedziby Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje o mającej nastąpić wkrótce zmianie adresu siedziby Spółdzielni.

» czytaj więcej «

30-06-2015

Protokół z Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo w załączniku prezentujemy protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

» czytaj więcej «

17-10-2014

Monitoring i ochrona na osiedlu Na Murawie - wyniki ankiety.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, iż w związku z przeprowadzonym zapytaniem ankietowym w sprawie wprowadzenia monitoringu lub ochrony na osiedlu Na Murawie, w odpowiedzi do siedziby Spółdzielni wpłynęło 85 ankiet, co stanowi 32,6 % ogółu uprawnionych do głosowania.

» czytaj więcej «

03-04-2014

Odrębna własność lokali mieszkalnych.

Informujemy, że do osób z ustanowioną odrębną własnością lokali mieszkalnych, usługowych oraz miejsc postojowych na następujących lokalizacjach:

  • Os. Na Murawie 6 – 13,
  • Św. Rocha 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19J, 19K, 19L, 19N, 19O, 19P,
  • ul. Dalemińska 6A,6B,6C,8A,8B, 10,12A,12B,12C,12D
  • ul. Morawska 28, 30A,30B
  • ul. Dolina 5A,5B,5C,5D,6A,6B,6C,7,8,
przesłane zostały pisma dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

» czytaj więcej «

11-02-2014

Plan remontowy na rok 2014.

W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów na rok 2014.

» czytaj więcej «

30-12-2013

Udziały członkowskie.

Informujemy, że do wszystkich osób, które otrzymały pismo ws. konieczności uzupełnienia kwoty udziału członkowskiego, skierowana została dodatkowa informacja w powyższej sprawie. Jej treść prezentujemy Państwu tutaj.

» czytaj więcej «

08-08-2013

Protokół z Walnego Zgromadzenia.

W załączniku znajdą Państwo protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. PROTOKÓŁ_2013.PDF

» czytaj więcej «

02-07-2013

Instrukcja segregacji śmieci.

Z dniem 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających na zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach. W związku z zadeklarowaniem przez Spółdzielnię segregowania odpadów, mającym na celu obniżenie ponoszonych przez Państwa kosztów, poniżej prezentujemy instrukcję segregacji.

» czytaj więcej «

10-06-2013

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu z a p r a s z a na Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013r. o godz. 18.00 w auli Wydziału Nauk Geograficznych ul. Dzięgielowa 27 (Morasko).

» czytaj więcej «

07-06-2013

Dofinansowanie do rachunków za zimną wodę oraz ścieki.

W ramach Funduszu Wodociągowego Aquanet mozna uzyskać dofinansowanie do rachunków za zimną wodę oraz ścieki.  Dopłaty obejmują miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2013r. Wnioski będą przyjmowane do 30 sierpnia. W załączniku znajduje się ulotka informująca o całej akcji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów i numerami infolini.

» czytaj więcej «

23-05-2013

Oświadczenie dla lokali użytkowych.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających w użytkowanych przez Państwa lokalach. Prosimy o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Państwa lokalu.

» czytaj więcej «

20-05-2013

Oświadczenie o liczbie osób zamiekszkujących lokal.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających na zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach.Prosimy o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego liczby osób zamieszkujących/przebywających czasowo w danym lokalu.

» czytaj więcej «

11-04-2013

Plan remontowy 2013

W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów na rok 2013.

» czytaj więcej «

19-02-2013

Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcia.

Informujemy, że w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcia dotyczące następujących spraw:
- uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia SM „Wielkopolanka” z 23 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków z funduszu remontowego na fundusz zasobowy;
- uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM „Wielkopolanka” z 19 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami.

» czytaj więcej «

17-01-2013

Nowa instalacja światłowodowa.

Informujemy, że na następuą?cych lokalizacjach:

  • Os. Na Murawie;
  • Naramowicka;
została wykonana nowa instalacja światłowodowa, dająca możliwość skorzystania z usług multimedialnych sieci INEA.

» czytaj więcej «

12-12-2012

Wykaz ilości złożonych deklaracji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Spółdzielnia prezentuje poniżej wykaz ilości złożonych deklaracji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Na żadnej z zainteresowanych lokalizacji nie udało się uzyskać wymaganej 75% ilości głosów.

» czytaj więcej «

10-05-2012

Sporne grunty - Umińskiego i Grunwaldzka.

Od prawie 5 lat toczy się proces sądowy dotyczący uregulowania stanu prawnego gruntów, na których położone są dwie lokalizacje SM Wielkopolanka przy ulicy Umińskiego i przy ulicy Grunwaldzkiej 165/173.

» czytaj więcej «

08-05-2012

Ruszyły remonty.

W związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi Spółdzielnia rozpoczęła kolejny sezon remontowy. Aktualnie prowadzone prace to m. in. malowanie klatek schodowych budynku przy ul. Wilczak oraz remont tarasów i balkonów przy ul. Czapla.

» czytaj więcej «

03-04-2012

Plan remontowy 2012.

W załączniku znajdą Państwo aktualny plan remontowy Spółdzielni na 2012 rok.

» czytaj więcej «

13-03-2012

O niedopłatach w mediach

Odnosząc się do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 12 marca 2012 roku pt. „Sąd: Wielkopolanka powinna ściągać długi od mieszkańców” wyjaśniamy, że przedmiotem rozważań Sądu Apelacyjnego było jedynie badanie zgodności z prawem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami, powstałych z tytułu rozliczeń wkładów budowlanych.

» czytaj więcej «

05-03-2012

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację spółdzielni.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że wyrokiem z dnia 1 marca 2012 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił apelację Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”. Apelacja ta została wniesiona przez pełnomocnika Spółdzielni w sprawie zainicjowanej przez Huberta N., dotyczącej ustalenia niewazności uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu środków funduszu remontowego na zasilenie funduszu zasobowego. W wydanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny przychylił się do argumentacji Spółdzielni i oddalił żądanie Huberta N. w całości. Zasądził też od niego zwrot kosztów sądowych. Jednocześnie Sąd nakazał ściągnąć od przegrywającego sprawę Huberta N. kwotę 5.298,74 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z udziałem powołanego w sprawie biegłego.

» czytaj więcej «

09-02-2012

Wyrok Sądu Apelacyjnego.

W dniu 8 lutego 2012 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, ustalajacy nieważność uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”. Przedmiotowa uchwała dotyczyła kwestii pokrywania niedopłat, powstałych wskutek błędnych, ostatecznych rozliczeń.

» czytaj więcej «

29-11-2011

List polustracyjny.

Ponż?ej znajduje się skan listu polustracyjnego.

» czytaj więcej «

23-11-2011

Remonty 2011.

W załączniku znajdą Państwo plan remontów na ten rok podzielony na poszczególne lokalizacje z informacją o stopniu realizacji zadań oraz dodatkowych pracach wykonach na danej lokalizacji. Większość remontów i napraw została zrealizowana zgodnie z planem.

» czytaj więcej «

03-11-2011

Oświadczenie.

Szanowni Państwo,
Zarząd SM Wielkopolanka chciałby w kilku słowach odnieść się do pojawiających się w internecie informacji, których autorzy niezmiennie manifestują satysfakcję z problemów części członków Spółdzielni. Zaznaczyć należy, iż owe problemy są m. in. owocami aktywności twórców wspomnianych informacji. Przechodząc do meritum, wskazujemy w pierwszej kolejności, iż orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2011 roku, z radością powitane jedynie przez kilku członków Spółdzielni, nie jest prawomocne, zatem przedwczesne jest ferowanie jakichkolwiek kategorycznych twierdzeń w zakresie skutków wspomnianego wyroku.

» czytaj więcej «

20-10-2011

Artykuł w Gazecie Wyborczej.

Wczoraj w lokalnej Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł poświecony problemom naszej Spółdzielni związanymi z zaskarżeniem przez Piotra Kotka uchwały z roku 2009 Walnego Zgromadzenia SM Wielkopolanka w sprawie likwidacji tzw. niedopłat (link do artykułu poniżej).

» czytaj więcej «

14-10-2011

Komunikat

W dniu 12 października 2011 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie z powództwa
H. Norka o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2008 r. wydał wyrok, w którym częściowo uwzględnił to powództwo. Sąd w części podzielił stanowisko Spółdzielni.

» czytaj więcej «

07-10-2011

Włączenie ogrzewania.

Informujemy, że Spółdzielnia zleciła Dalkii Poznań SA włączenie ogrzewania na wszystkich lokalizacjach z dniem 6 października 2011r.

» czytaj więcej «

03-10-2011

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

W dniu 30 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie z powództwa P. Kotka o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2009 roku, w przedmiocie ustalenia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami, wydał wyrok, w którym uwzględnił to powództwo.

» czytaj więcej «

12-07-2011

Prawo własności deklaracje

W ostatnim czasie Spółdzielnia rozesłała do właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc postojowych, położonych na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, pisma ws. wykupu w/w prawa użytkowania w prawo własności. Do pism dołączona została deklaracja wraz z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie na adres Spółdzielni.

» czytaj więcej «

22-06-2011

Protokół z Walnego Zgromadzenia.

Poniżej zamieszczamy protokół z Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej "Wielkopolanka" z dnia 6 czerwca b.r.

» czytaj więcej «

31-05-2011

Prawo własności gruntu

Informujemy, że do osób posiadających tytuł prawny do lokali położonych przy ulicy Św. Rocha 19 D - P w Poznaniu, zostały wysłane deklaracje w przedmiocie zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

» czytaj więcej «

26-05-2011

Śledztwo umorzone

Od sierpnia ub. roku, o czym już wcześniej informowaliśmy, było prowadzone postępowanie przygotowawcze przeciwko władzom Spółdzielni w sprawie nieegzekwowania niedopłat oraz ich odpisania w księgach.

» czytaj więcej «

22-03-2011

Plan remontowy na 2011 rok.

W załączniku znajduje się aktualny plan remontowy na rok 2011.

» czytaj więcej «

15-03-2011

Odrębna własność lokali

W załączniku przedstawiamy aktualny stan zaawansowanie prac przy ustanawianiu odrębnej własności lokali.

» czytaj więcej «

28-02-2011

Nowe regulaminy.

Uprzejmie informujemy, że w dziale "Akty prawne" znajdą Państwo cztery nowe regulaminy: 3 przyjęte ostatnio przez Radę Nadzorczą i 1 przyjęty przez Zarząd.

» czytaj więcej «

24-11-2010

Artykuł w Głosie Wielkopolskim.

Informujemy, ze w dniu 20 listopada 2010 roku w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł dotyczący niedopłat.

» czytaj więcej «

10-11-2010

Modernizacja kotłowni - Umińskiego 8-10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że w dniu 8 listopada br. rozpoczęły się prace, mające na celu modernizację kotłowni w budynkach przy ulicy Umińskiego 8 – 10. Spowoduje to w przyszłości obniżenie kosztów za dostarczane ciepło oraz większą efektywność systemu grzewczego.  

» czytaj więcej «

04-11-2010

Zawiadomienie do Prokuratury.

Do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółdzielni poprzez nieegzekwowanie niedopłat oraz ich odpisanie w księgach. Wystosowali je Piotr Kotek, Maria Moś, Hubert Norek i Benedykt Torzewski.

» czytaj więcej «

03-11-2010

Artykuł w Gazecie Wyborczej.

W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł „Znów konflikt w Wielkopolance”, który opisuje sytuację w naszej Spółdzielni. „Około 800 wła?ścicieli mieszkań nie może wydzielić swoich lokali i założyć wspólnot. Powód? Wszystko zablokował jeden z członków spółdzielni. Mieszkańcy są załamani.”

» czytaj więcej «

07-07-2010

Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia.

Poniżej umieszczamy zeskanowany protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka oraz skany uchwał podjętych przez Walne, które odbyło się 15 czerwca tego roku.

» czytaj więcej «

23-06-2010

Informacja z Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 czerwca tego roku w auli Wydziału Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 170 członków Spółdzielni z 2204 uprawnionych.

» czytaj więcej «

02-06-2010

Odpowiedź Zarządu Spółdzielni na ulotki pojawiające się w skrzynkach.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedź członków Zarządu SM Wielkopolanka na pismo panów Piotra Kotka i Huberta Norka, które było dystrybuowane wśród członków naszej Spółdzielni.

» czytaj więcej «

28-05-2010

Fundusz Remontowy 2010.

Planowane wpływy na fundusz remontowy w bieżącym roku wynoszą 2 479 439,63 PLN. Natomiast planowane wydatki zgodnie z przyjętym planem remontowym 2 415 100,00 PLN. Za te pieniądze na poszczególnych lokalizacjach są prowadzone prace remontowe. Podobnie jak w ubiegłym roku przede wszystkim remontowane są dachy, balkony, tarasy i hale garażowe, a także malowane są klatki schodowe i hale garażowe.

» czytaj więcej «

04-05-2010

Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbędą się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2010 – 2013. Kandydatów do Rady Nadzorczej może zgłaszać grupa co najmniej 30 członków Spółdzielni, w terminie do dnia 4 czerwca 2010 roku.

» czytaj więcej «

21-04-2010

Udzielenie zabezpieczenia - decyzja.

Sąd Apelacyjny, pomimo starań pełnomocnika Spółdzielni, podtrzymał decyzję o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2009 roku. Informujemy również, że sprawa dotyczy tylko wniosku złożonego przez pana Piotra Kotka, gdyż pani Marta Mancewicz cofnęła pozew.

» czytaj więcej «

25-02-2010

Wzrost opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W grudniu ubiegłego roku Spółdzielnia otrzymała pismo Prezydenta Miasta Poznania, informujące o podniesieniu opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
z kwoty 90.767,21 zł do 625.504,23 zł. Miało to bezpośrednie przełożenie na wysokość comiesięcznych opłat eksploatacyjnych, o czym informowaliśmy Państwa w odrębnej korespondencji.

» czytaj więcej «

17-02-2010

Odrębna własność lokali.

W załączniku przedstawiamy aktualny stan zaawansowanie prac przy ustanawianiu odrębnej własności lokali. 

» czytaj więcej «

20-01-2010

Sąd wstrzymał wykonanie uchwały.

Przeciwko uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” z dnia 19 października 2009 r. zostały wniesione do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydziału I Cywilnego dwa pozwy: Marta Mancewicz – pozew z dnia 27 listopada 2009 r. oraz Piotr Kotek, były Przewodniczący Rady Nadzorczej – pozew z dnia 28 listopada 2009 r.

» czytaj więcej «

17-12-2009

Artykuł w Głosie Wielkopolskim o Spółdzielni.

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego ukazał się artykuł o sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka. Zachęcamy Państwa do lektury (skan artykułu w załączeniu).

» czytaj więcej «

04-11-2009

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dla Państwa wygody poniżej umieszczamy zeskanowany protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka.  

» czytaj więcej «

29-10-2009

Odpowiedź Spółdzielni.

Informujemy Państwa, iż w dniu 27 października pełnomocnik Spółdzielni złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie. Spółdzielnia obecnie oczekuje na postanowienie Sądu w tej sprawie.

» czytaj więcej «

28-10-2009

Przeciwko woli większości.

W dniu 26 października do Zarządu Spółdzielni wpłynęło pismo, informujące o złożeniu do Sądu Okręgowego w Poznaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania oraz o spodziewanym w najbliższym czasie zaskarżeniu uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”.

» czytaj więcej «

22-10-2009

Uchwała została przyjęta.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, które odbyło się w dniu 19 października 2009r przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami, zgodną z wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009 roku, z poprawką wniesioną przez p. Dariusza Walkowiaka.

» czytaj więcej «

21-10-2009

Rozstrzygnięcie referendum w sprawie szlabanu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka informuje, że referendum przeprowadzone w dniach 21 września do 2 października, dotyczące funkcjonowania szlabanu przy wjeździe na osiedle Na Murawie zostało rozstrzygnięte. Większość mieszkańców osiedla opowiedziała się za całodobowym zamknięciem szlabanu.

» czytaj więcej «

28-09-2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 października 2009r. o godz. 17:30 w auli Wydziału Nauk Geograficznych ul. Dzięgielowa 27 (Morasko).

» czytaj więcej «

18-09-2009

Dachy, balkony, śmietniki - zdjęcia.

Prace remontowe prowadzone w tym roku przez SM Wielkopolanka nie dotyczą tylko balkonów. Malowane są również klatki schodowe, reperowane dachy i tarasy oraz zamykane śmietniki.

» czytaj więcej «

28-08-2009

Postępy prac remontowych - zdjęcia.

Trwają zaplanowane na rok 2009 remonty poszczególnych lokalizacji.

» czytaj więcej «

15-07-2009

Informacja z Walnego Zgromadzenia.

Dnia 26 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, w którym wzięło udział ponad stu członków Spółdzielni. Obradom przewodniczył Pan Dariusz Walkowiak, na co dzień pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Po odczytaniu Regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad przystąpiono do wyboru komisji wyborczej i skrutacyjnej.  

» czytaj więcej «

01-06-2009

Ujednolicone umowy gospodarzy domów

Od 1 czerwca 2009 roku gospodarze wszystkich budynków SM Wielkopolanka mają ujednolicone umowy o świadczenie usług porządkowych.

» czytaj więcej «

06-05-2009

Fundusz remontowy 2009r.

Planowane wpływy na fundusz remontowy w 2009r. wynoszą 2.444.390,50 PLN. Natomiast planowane wydatki zgodnie z przyjętym planem remontowym 2.893.700 PLN, są zatem dwukrotnie wyższe niż wydatki w 2008r.

» czytaj więcej «

23-04-2009

Nowe pomiary

We wszystkich budynkach SM Wielkopolanka założono nowe urządzenia do opomiarownia zużycia mediów w systemie radiowym.

» czytaj więcej «

14-04-2009

Pierwsza wspólnota

30 marca tego roku z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka wyodrębniła się  pierwsza wspólnota mieszkaniowa. Decyzję o powo?łaniu wspólnoty podjęli  mieszkańcy budynku  przy ulicy Calliera 5, w którym jest 12 lokali. Punktem wyjścia do powołania wspólnoty było wyodrębnienie wszystkich lokali przy Calliera. Nowa wspólnota  powierzyła zarządzanie budynkiem SM Wielkopolanka.

» czytaj więcej «

01-04-2009

Uchwała Rady Nadzorczej

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 04.03.2009 ws. spłaty zadłużenia z tytułu podatku VAT.

» czytaj więcej «

16-12-2008

Remonty

Wykaz przeprowadzonych prac remontowych na lokalizacjach w ramach funduszu remontowego gromadzonego zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 21.01.2008r.

» czytaj więcej «

30-04-2008

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokali

Na posiedzeniach w dniach 02.04.2008r. oraz 29.04.2008r. Rada Nadzorcza SM "Wielkopolanka" podjęła uchwały w przedmiocie rozliczenia inwestycji.

» czytaj więcej «

28-04-2008

Rady Osiedli

W związku z wejściem w życie nowego Stautu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" pragniemy zwrócić Panstwa uwagę na istotne zmiany dotyczące funkcjonowania Rad Osiedli.

» czytaj więcej «

Akty prawne


     Regulaminy


     Statut Spółdzielni

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".